O nas

Oddział Lubuski PTReh powstał w 2000 roku. Grupą założycielską byli pracownicy nowo powstałego w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Oddziału Rehabilitacji. W ciągu 10 lat zorganizowano 10 konferencji naukowych. Wykładowcami byli wybitni naukowcy z ośrodków klinicznych z terenu całej Polski. Szkolenia poświęcone były m.in. rehabilitacji w geriatrii, w schorzeniach reumatoidalnych, rehabilitacji chorych po protezoplastykach stawów, po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Poruszano tematy dotyczące rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami oun oraz rehabilitacji kardiologicznej. Mówiliśmy o nowych metodach leczenia fizykalnego.

Oddział Lubuski PTReh realizuje zadania statutowe, organizując szkolenia, warsztaty, spotkania z producentami sprzętu rehabiilitacyjnego. Od lat współpracujemy z Oddziałem Lubuskim PTOiTr, Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp., Towarzystwem Walki z Kalectewem, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Oddziałem Lubuskim PTF, z firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego.

Jeśli są Państwo zainteresowani problematyką rehabilitacji lub posiadają zawód związany z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – możliwe jest wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Warunkiem wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji jest spełnienie obowiązku wynikającego z § 11 Statutu Towarzystwa, który mówi, że członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba zainteresowana rehabilitacją, jeśli złoży odpowiednią Deklarację popartą przez dwóch członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. (Podpisy członków zwyczajnych muszą być czytelne, złożone osobiście przez osoby udzielające rekomendacji kandydatowi).

Składki na PTReh można uregulować bezpośrednio u skarbnika lub na konto Oddziału Lubuskiego PTReh:
89 2030 0045 1110 0000 0402 6040
lub
Na nr konta Zarządu Głównego:
04124015451111001038916909
Opłata wynosi 100 PLN.

Przypominamy wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji o obowiązku opłacania bieżących składek i uregulowania zaległych składek członkowskich, zgodnie z obowiązującym art. 12 i art. 20 Statutu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Decyzją Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. Oddział Lubuski P.T.Reh. został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy.