W sobotę 21 listlogo-footeropada 2015 roku odbyła się XIV Konferencja Naukowa na temat ,,Dysfunkcji miednicy, leczenia operacyjnego i zachowawczego oraz postępowania fizjoterapeutycznego”. Organizatorem konferencji był Zarząd Lubuskiego Oddziału P.T.Reh. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą. Dzięki Zamiejscowemu Wydziałowi Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Wykłady odbyły się w auli budynku głównego ZWKF a warsztaty w nowo wyremontowanym budynku fizjoterapii.

Uczestnikami konferencji byli fizjoterapeuci, lekarze oraz studenci ZWKF.

Na początku konferencji Przewodniczący P.T.Reh oddz. Lubuskiego Piotr Madoń złożył podziękowanie pani Irenie Sosińskiej-Małyszko za współudział w utworzeniu Oddziału Lubuskiego polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz wieloletnią czynną działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

ptreh-slider3
ptreh-slider2
ptreh-slider1
ptreh-slider5
ptreh-slider4

Następnie zabrali głos wykładowcy i ciekawie oraz obrazowo przedstawili tematykę urazów miednicy, sposobów zaopatrzenia ortopedycznego oraz usprawniania. Duże zainteresowanie wzbudził temat innowacyjnych operacji rekonstrukcyjnych kości miednicy w oparciu o technologię 3D. Wiele cennych informacji zostało przekazanych na temat wczesnej profilaktyki dysfunkcji czynności miednicy jako inwestycja w zdrowie dorosłego człowieka. Równie zajmującym wykładem było postępowanie fizjoterapeutyczne w zaburzeniach dna miednicy. Dopełnieniem wykładów były warsztaty prowadzone przez firmę Technomex na temat pracy miednicy podczas chodu przy użyciu przenośnych urządzeń. Ostatnim punktem warsztatów było praktyczne zastosowanie Spiralnej Stabilizacji Mięśniowej. Ciekawostką było również zaprezentowanie nowego urządzenia do treningu MDM z biofeedback. Każdy chętny mógł sprawdzić na sobie działanie tego sprzętu. Udział w konferencji został potwierdzony zaświadczeniem uczestnictwa w konferencji a dla uprawnionych osób certyfikatem dokumentującym uzyskanie 7 pkt. edukacyjnych. Mamy nadzieję, że tematy konferencji jak i ich treść pokazały jak ważnym elementem w procesie leczenia jest holistyczne podejście do pacjenta.

Pełna galeria