Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji z siedzibą w Łodzi dnia 24.03.2015 roku podjął uchwałę dotyczącą uregulowania zaległych składek członkowskich.
Dla wszystkich osób zalegających z opłacaniem składek członkowskich istnieje możliwość pozostania członkiem PTRehu pod warunkiem zapłaty składek za rok 2014 i 2015.
Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości i dalszego uczestnictwa w szeregach Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.